LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

OM OSS

Ny direktupphandlingsgräns

Direktupphandlingsgränsen enligt LOU höjdes från och med den 1 januari 2020.

Direktupphandlingsgränsen enligt LOU höjdes från och med den 1 januari 2020 till 615 312 kr, detta eftersom tröskelvärdena har höjts och direktupphandlingsgränsen beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.


Tröskelvärdena är fastställda i euro och räknas om till kronor vartannat år. Regeringen har beslutat om följande gränsvärden:


Tröskelvärden för offentlig upphandling (gäller fr.o.m. den 1 januari 2020)


Varor och tjänster                                  LOU                      LUF
Upphandlande myndigheter/enheter     2 197 545 kr        4 395 089 kr


Byggentreprenader                                LOU                      LUF
Alla upphandlande myndigheter           54 938 615 kr       54 938 615 kr


Direktupphandling                                LOU                       LUF                       LUK
Alla upphandlande myndigheter           615 312 kr*           1 142 723 kr        2 746 930 kr

 

*) För ”välfärdstjänster” gäller 2 156 469 kr

 

Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00