LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

OM OSS

Vi ställer sociala krav i våra upphandlingar

Krav på samarbete, med leverantörer, gällande praktikplatser har ställts i över 30 procent av våra upphandlingar.


Upphandlingscenter har tagit fram en modell för hur sociala krav kan ställas i offentlig upphandling.


Under 2018 började vi på Upphandlingscenter arbeta med ett målområde kring  social hållbarhet där vi tittade på möjligheterna att ställa sociala krav i våra upphandlingar. Detta har lett till att vi i över 30 procent av våra upphandlingar ställt krav på ett samarbete med leverantörerna när det gäller praktikplatser till personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.


Vid uppföljning av avtalen har det visat sig att ett antal personer, genom yrkespraktik, fått anställning och därmed gått vidare ut i arbetslivet.


Vill du veta mera om hur vi ställer sociala krav i våra upphandlingar?

I en artikel i Dagens Samhälle den 3 juli 2019 intervjuas Mari Jonsson,

kommunalråd i Borlänge och vice ordförande i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, samt Tommy Berglund, verksamhetschef för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Borlänge kommun.Läs mer i artikeln från Dagens Samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00