LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

OM OSS

Organisation

Upphandlingscenter är indelade i fyra olika team. Tre av teamen ansvarar för upphandling av varor- och tjänster inom sina respektive områden. Teamen består av upphandlare som är specialiserade inom respektive område/bransch.


Team verksamhetsstöd ansvarar i huvudsak för administrativt stöd till verksamheten och hjälper till vid/ansvarar för direktupphandlingar. 


Varje team leds av en teamledare, som i sin tur har stöd av en upphandlingschef.

organisation


Team Verksamhetsstöd

 • Produktionsberedning
 • Administration och arkiv
 • Direktupphandling och annonsering
 • Upphandlingssystem/Avtalsdatabas
 • Information

Team Samhällsbyggnad och IT (SamIT)

 Områden/kategorier:

 • Bygg anläggning, installation och underhåll
 • Fastighet och inredning
 • Kommunikaton och IT
 • Skydd och säkerhet

Team Service och Logistik  (SoL)

Områden/kategorier:

 • Kost och städ 
 • Ekonomi och försäkring
 • Resor boende och konferens
 • Transport och fordon

Team Personal, utbildning och omsorg (PuO)

Områden/kategorier:

 • Personal och kontor
 • Vård och omsorg
 • Utbildning och pedagogik


Kontakta oss

Upphandlingscenter

Besöksadress
Carlavägen 24

Telefon
0240-860 00

Öppettider
7:30-12:00, 13:00-16:15

Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00