LEVERANTÖR

BESTÄLLARE

OM OSS

Organisation

UpphandlingsCenter är indelade i tre olika team. Två av teamen ansvarar för upphandling av varor- och tjänster inom sina respektive områden. Teamen består av upphandlare som är specialiserade inom respektive område/bransch.

 

Team verksamhetsstöd ansvarar i huvudsak för administrativt stöd till verksamheten och hjälper till vid/ansvarar för direktupphandlingar. 

 

Varje team leds av en teamledare, som i sin tur har stöd av en upphandlingschef.

organisation

 

Team Verksamhetsstöd

 • Produktionsberedning
 • Administration och arkiv
 • Direktupphandling och annonsering
 • Upphandlingssystem/Avtalsdatabas
 • Information

Team Samhällsbyggnad och IT (SamIT)

 • Fastighet
 • Energi
 • IT
 • Tele
 • Ekonomi

Team Service och Logistik  (SoL)

 • Förbrukning
 • Livsmedel
 • Resor
 • Transport
 • Fordon

Kontakta oss

UpphandlingsCenter

Besöksadress
Carlavägen 24

Telefon
0240-860 00

Öppettider
7:30-12:00, 13:00-16:15

UpphandlingsCenter Falun Borlänge regionen

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00