Upphandlingscenter deltog på konferensen Lokal klimatsamverkan transporter - Tillsammans minskar vi utsläppen snabbare

Konferensen anordnades av Falu kommun.

konferens

 

Den 13 oktober fanns representanter från Upphandlingscenter på plats vid

Falu gruva för att delta på konferensen.


Under rubriken Vad kan det offentliga göra lokalt för att stimulera genomförandet berättade Anders Karlin, UhC, vad kommunerna i upphandlingssamverkan gör för att driva fram omställningen till fossilfritt lokalt? Några av punkterna som togs upp var ny upphandlingspolicy, nämndplan, upphandlingsplan – var finns utmaningarna och möjligheterna.


På plats fanns även Mats Dahlberg, kommunalråd Falu kommun och Mari Jonsson, kommunalråd Borlänge kommun, båda representanter i Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU), de berättade om mål, prioriteringar och uppföljning som ska motivera organisationerna att arbeta strategiskt med upphandlingar.



Här kan du läsa mer om konferensens innehåll. Word, 14.7 kB.


Upphandlingscenter

Besöksadress: Carlavägen 24
Postadress: Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
E-post: uhc@ludvika.se Telefon: 0240-860 00