Upphandlingsplan 2023 - 2024

Här hittar du de upphandlingar som är planerade att genomföras under år 2023 - 2024.

Vissa av upphandlingarna är kommungemensamma och vissa är kommunspecifika. Observera att detta endast är upphandlingar som är planerade att genomföras, det innebär att vissa av upphandlingarna kanske kommer att flyttas fram i tid eller eventuellt tas bort beroende på vilka beslut som fattas.


Klicka på nedanstående länk för att ta del av den preliminära upphandlingsplanen för 2023 - 2024


Upphandlingsplan 2023 - 2024 Pdf, 823.7 kB.