Exempelsamling

Exempelsamling för återbruk och övriga miljökrav på UhC under 2019-2020, för tips och inspiration.

Exempelsamlingen är ett av resultaten från projekt Återbruk i den offentliga affären som bedrivits på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, UhC.


Exempelsamlingen baseras på vad upphandlarna själva angett att de skrivit.


Detta är utvalda utdrag ur upphandlingsdokument, ofta förkortade. Ibland finns också upphandlarens kommentar om hur upphandlingen gick.

 


Länk till exempelsamlingen Pdf, 373.4 kB.