Vision, mål och uppdrag

kompisar

Vision

Upphandlingscenter ska vara en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig sektor.

Inriktningsmål - Nämndplan

Nämndplanen visar på mål och riktning och de viktigaste prioriteringarna 2020-2022 och ska ge en samlad bild av Nämndens verksamhet samt beskriva styrningen.


För att nå Nämndens övergripande mål enligt samarbetsavtal har Nämnden identifierat sju inriktningsmål för perioden 2020-2022 enligt nedan.


Vår samverkan ska enligt samarbetsavtal och ägardirektiv leda och bidra till att:

 • Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att nå våra  samverkande kommuners mål.
 • Vi sparar pengar åt våra samverkande kommuner.
 • Vi arbetar genomgående med hög kvalitet.
 • Social hållbarhet är för oss självklart och där ligger vi i framkant.
 • Miljömässig hållbarhet ör för oss självklart och där är vi drivande inom resurshushållning.
 • Vi är bäst på regional tillväxt, och
 • Vi arbetar ständigt för nya och bättre lösningar för våra samverkande kommuner.


Nämndplan 2021-2023 Pdf, 284.9 kB.

Upphandlingspolicy Pdf, 132.8 kB.

Folder/Upphandlingspolicy Pdf, 4.5 MB.


Våra huvuduppgifter

 • Ansvar för att genomföra upphandlingar för samverkande kommuner i nära samråd med dessa.
 • Ansvar för strategi samt affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav i upphandlingarna. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa.
 • Rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor. Kvalitetssäkring av de samverkande kommunernas egna upphandlingar.
 • Avtalsuppföljning tillsammans med de samverkande kommunerna.


Upphandlingscenter ansvarar för all upphandling i kommunerna, med undantag av följande områden:

 • Byggentreprenader
 • Direktupphandlingar


Vi kan dessutom erbjuda hjälp med undantagna upphandlingar, helt eller delvis, om vi har de kompetenser och resurser som krävs.