Mutor och korruption

Upphandlingscenter jobbar aktivt för att motverka alla former av mutor och korruption. Otillbörliga förmåner skadar marknaden, och även allmänhetens förtroende för oss och våra leverantörer påverkas negativt.


Det är aldrig tillåtet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån som kan påverka tillämpningen av upphandlingsreglerna. Alla sådana förmåner är otillbörliga och den som tar emot, begär eller ger en sådan otillbörlig förmån kan dömas för mutbrott.


På Upphandlingscenter finns interna riktlinjer för mutor. Där framgår bland annat att gåvor med outtalade förväntningar på motprestation inte är tillåtna, och inte heller samarbete som sätter konkurrensen ur spel.


Förmåner får inte ha ett ansenligt värde. Godtagbara förmåner kan till exempel vara:

  • Presentreklamartiklar som inte är exklusiva,
  • enstaka och inte alltför påkostade representationsmåltider (bricklunch)
  • seriöst upplagda, kortare studieresor, kurser och konferenser utan påkostade sidoaktiviteter.


Regler om mutor finns i brottsbalken, marknadsföringslagen och inkomstskattelagen, och reglerna omfattar alla anställda inom de samverkande kommunerna, oavsett befattning.


Institutet mot mutor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om mutor och korruption.