Leverantör

Välkommen till Upphandlingscenter!

Vill du vara med och konkurrera om affärerna? Hos oss kan både små och stora företag vara med och lämna anbud eftersom att upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal. För att vi ska kunna använda de skattepengar vi förvaltar på bästa möjliga vis behöver vi ett stort nätvärk av duktiga leverantörer att samarbeta med.


Upphandlingscenter gör årligen upphandlingar mellan 2 och 3 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. I foldern nedan, som är utformad till våra leverantörer, kan du läsa mer.


Folder Leverantör Pdf, 1019.4 kB.


I menyn till vänster kan du läsa vidare om aktuella och planerade upphandlingar och hur du går till väga för att lämna anbud.

gravendal