Planerade upphandlingar

Nedan kan du ta del av planerade upphandlingar för de samverkande kommunerna. 

Vissa av nedanstående upphandlingar är kommungemensamma och vissa är kommunspecifika. Observera att detta endast är upphandlingar som är planerade att genomföras, det innebär att vissa av upphandlingarna kanske kommer att flyttas fram i tid eller eventuellt tas bort beroende på vilka beslut som fattas.