Att lämna anbud

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som leverantör att lämna anbud till oss. Vi använder oss därför av ett upphandlingsverktyg som heter e-avrop.


Registrera dig gratis som leverantör/anbudsgivare här: http://www.e-avrop.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På e-avrop kan du aktivera en prenumeration för att få meddelande om planerade och aktuella upphandlingar inom just ditt område.

Från e-avrop kan du hämta aktuella upphandlingsdokument, och där kan du se alla svar på eventuella frågor som ställs under anbudstiden. Du lämnar även ditt anbud via e-avrop.

Lämna anbud


Att tänka på vid anbudslämnandet


Påbörja gärna arbetet med anbudet i tid, särskilt om det är första gången du lämnar anbud.  


  • Fråga via e-avrop. Använd frågefunktionen i e-avrop om du undrar över något kring upphandlingen eller underlaget.


  • Kontrollera upphandlingsdokumenten. Det är ditt ansvar som anbudsgivare att kolla upp eventuella rättelser eller komplettingar av upphandlingsdokumenten innan anbudet lämnas in. Om du har anmält dig som prenumerant i systemet sänds uppdateringarna automatiskt till din mailadress och du kan hämta ut dem via www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


  • Kontrollera ditt anbud. Var noga med att ditt anbud uppfyller alla ställda krav och att den information som efterfrågas verkligen finns med i anbudssvaret, svara omsorgsfullt och fyll i samtliga uppgifter.


  • Inga reservationer. Tänk på att reservationer oftast är helt otillåtna och att anbud som innehåller ändringar, förbehåll eller tillägg (orent anbud) förmodligen kommer att förkastas enligt LOU.


  • Lämna anbudet i god tid. Anbudet lämnas in elektroniskt via e-avrop inom anbudstiden. Ett för sent inkommet anbud kan aldrig hanteras enligt LOU utan förkastas direkt. Observera att vi inte kan ta emot anbud per e-post. Har du tekniska problem i samband med anbudsinlämnande, använd supportfunktionen i e-avrop och skicka ett meddelande för att få hjälp.


  • Offentlighet och sekretess. Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas de enligt offentlighetsprincipen. Om du som anbudsgivare vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska detta klart framgå, tillsammans med vilka skäl som åberopas samt en beskrivning av vilken skada företaget kan lida i det fall uppgiften röjs. Observera att det alltid görs en sekretessprövning i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan allmänna handlingar lämnas ut.