Tillgänglighet på upphandlingscenterfbr.se

Upphandlingscenter, Ludvika kommun och den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) , står bakom den här webbplatsen,upphandlingscenterfbr.se . Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.


Webbplatsen publicerades den 4 maj 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 oktober 2020.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från upphandlingscenterfbr.se i något annat format, kan du kontakta oss. Kontakta oss gärna även om du ser fel som du villuppmärksamma oss på

Olika sätt att kontakta oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen publicerades den 4 maj 2016. Den senaste granskningen genomfördes under september-oktober 2020.

Kontroll av hela webbplatsen

Webbplatsen är översiktligt granskad enligt WCAG 2.1 nivå AA.

En flertal fel har uppptäckts och planering pågår för att kunna åtgärda dessa.