Miljömässigt ansvarsfull upphandling är viktigt för oss

På Upphandlingscenter jobbar vi aktivt med miljömässig hållbarhet. Den övergripande ledstjärnan för våra upphandlingar är resurshushållning. Vi vill bidra till att uppfylla Agenda 2030 och de svenska miljö- och klimatmålen.


De sju samverkande kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy med stort miljöfokus och den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, (GNU) har i Nämndplanen fattat beslut om att i princip alla upphandlingar där det är möjligt ska innehålla miljökrav.


De olika miljöområden som vi ställer krav inom är:


  • Aktivt miljöarbete
  • Återbruk (avfallsförebyggande, återvinning, återanvändning)
  • Klimat och fossilfrihet
  • Kemikalier
  • Ekologiska livsmedel
  • Lokala livsmedel


Under 2022-2023 driver UhC ett Vinnova finansierat projekt som pågår till 2023-04-25 och handlar om avfallsförebyggande upphandling. Projektet syftar till att kartlägga inom vilka upphandlingsområden det förekommer stora mängder avfall för att sedan tillsammans med konsulter och marknad kunna ta fram förslag på krav inför kommande upphandlingar som innebär potential till minskade avfall, bättre miljöalternativ och ökad cirkularitet.


Upphandlingar och avfallsområden som ringats in och som ingår är:


  • Livsmedel (förpackningar och matsvinn)
  • Arbetskläder (textilier)
  • Portionsformar och förslutningsfilm (engångsplast)
  • Bygg (byggmaterial)


Under 2023 kommer även en klimat- och miljöstrateg att anställas på Upphandlingscenter.


Här kan du läsa mer om våra miljömål Word, 46.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Ta del av mer information:

Upphandlingspolicy Pdf, 132.8 kB.

Nämndplan 2023-2025 Pdf, 706.5 kB.
Dalamodell-for-miljomassigt-ansvarsfull-upphandling.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelsamling från Återbruk i den offentliga affären och andra miljökrav 2019-2020 Pdf, 373.4 kB, öppnas i nytt fönster.Kika gärna på filmen här nedan om hållbar upphandling.